impresia.bg , . .
  -
 YONO Marabu
8823023999690 YONO METALLIC 4 0,5 - 1,5 24.99 .
8823023999710 YONO NEON 4 1,5 - 3 29.99 .
8823023999720 YONO METALLIC 4 1,5 - 3 29.99 .
8823023999700 YONO 6 0,5 - 1,5 37.99 .
8823023999730 YONO 6 1,5 - 3 42.99 .
8823023999740 YONO PASTEL 6 1,5 - 3 42.99 .
8823023999750 YONO 12 1,5 - 3 79.99 .

: .    
Marabu

YONO

Marabu


 •    YONO ;
 • ;

- , . ! , - YONO!

- - - - - -

! , .

!
. .

!
, .

!
, .

!
.

!
, .

!
!

- , Marabu.

8 150`


, . . YONO .


. , , .


. . , .


. . . METALLIC : 4 x YONO 0,5-1,5 : 734, 084, 082, 073


 METALLIC : 4 x YONO 1,5-3 : 734, 084, 082, 073 


 NEON : 4 x YONO 1,5-3 :  365,  321,  324,  334 


 PASTEL : 6 x YONO 1,5-3 :  033, 226,  256, 159,  078,  070 


 BASIC : 6 x YONO 0,5-1,5 : 019, 125, 053, 067, 070, 073 


 BASIC : 6 x YONO 1,5-3 : 019, 125, 053, 067, 070, 073 


 ADVANCED : 12 x YONO 1,5-3 :  019,  013, 125, 014,  256,  053, 061,  067,  285,  078,  070,  073


 
 YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu
 YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu YONO Marabu
... !
!